12 listopada 2020

MONITOROWANIE 2020 – 2021 „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”

Rzeszów, 6 listopada 2020 r.

WiJ.533.2.2020

Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,
liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy

Informujemy, że na platformie nadzoru pedagogicznego jest już dostępny arkusz monitorowania. Monitorowanie dotyczy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa podkarpackiego.
Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.
Monitorowanie zostanie przeprowadzone w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r. i obejmie 5% ww. szkół.
Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam formularz. Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.
Szczegółowy wykaz szkół objętych monitorowaniem zostanie opublikowany 13 listopada 2020 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Monitorowanie WYLOSOWANE SZKOŁY
Data: 2020-11-12, rozmiar: 15 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter