22 lutego 2023

Monitorowanie z zakresu zwolnień z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szanowni Państwo dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem szkół specjalnych

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki został poproszony przez Komisję Kultury, Sportu i Turystyki  oraz Komisję Zdrowia Sejmu RP do pozyskania i przedstawienia aktualnych danych statystycznych w zakresie:

  1. liczby uczniów zwolnionych z CAŁOŚCI zajęć wychowania fizycznego – na podstawie opinii lekarza – na czas całego roku szkolnego;
  2. liczby uczniów zwolnionych z CAŁOŚCI zajęć wychowania fizycznego – na podstawie opinii lekarza – na czas jednego semestru;
  3. liczby uczniów zwolnionych z CZĘŚCI zajęć wychowania fizycznego – na podstawie opinii lekarza – na czas całego roku szkolnego;
  4. liczby uczniów zwolnionych z CZĘŚCI zajęć wychowania fizycznego – na podstawie opinii lekarza –  na czas jednego semestru oraz
  5. liczby uczniów zwolnionych z zajęć informatyki – na podstawie opinii lekarza

– w roku szkolnym 2022/2023 w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o uzupełnienie ankiety zamieszczonej w systemie RSIO pod adresem

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/156 (szkoły podstawowe)

https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/157 (szkoły ponadpodstawowe)

dotyczącej liczby uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki, na podstawie opinii lekarza na czas określony w tej opinii

– w terminie nieprzekraczalnym do  3 marca 2023 r.

Bardzo prosimy o potraktowanie sprawy jako priorytetową !!!

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter