3 lutego 2023

Nabór kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki i również przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rzeszów, 2023-02-02 

ERA.5842.1.2023.MK                                                                                                  

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa podkarpackiego

W art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą powoływani przez przewodniczących składów orzekających w sprawach, w których rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie wobec nauczyciela kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodu, a obwiniony nie ma obrońcy z wyboru (art. 85d ust. 2 tej ustawy).

W związku z koniecznością wydania przez ministra nowego zarządzenia w sprawie listy obrońców z urzędu w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłoszenie:

  • kandydatów na listę obrońców przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim;
  • kandydatów na listę obrońców przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kandydatów należy wskazać spośród nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zgłoszonych przez rady pedagogiczne tych szkół.

W związku z powyższym proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów do dnia 9 lutego 2023 r. drogą elektroniczną na adres: kuratorium@ko.rzeszow.pl na zał. do nin. pisma formularzu zgłoszenia.

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Kaczmarek i Pani Beata Szal tel. 17 856 52 66.

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch

 

 

 

Załączniki

zgłoszenie kandydata na obrońcę
Data: 2023-02-03, rozmiar: 19 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter