3 października 2022

Nota w sprawie nagrody MEiN dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych uprzejmie informuje, że środki finansowe na nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli zostaną przekazane po otrzymaniu not obciążających uwzględniających opis wynikający z obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. (kryterium podmiotowe, kryterium przedmiotowe, kryterium rodzajowe):
Część 30 – Oświata i wychowanie
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała Działalność oraz paragrafy:
§ 3040 – kwota nagrody brutto w złotych,
§ 4110- składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez pracodawcę,
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy
oraz jeśli kogoś dotyczy: § 4710 – składka na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ze wskazaniem właściwego rachunku bankowego

Wysokość nagrody Ministra Edukacji i Nauki w 2022 r. wynosi 7 500 zł (brutto).
W nocie proszę podać imię i nazwisko osoby nagrodzonej oraz numer decyzji (13).

Noty należy wystawić na:

Ministerstwo Edukacji i Nauki
ul.
Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa

Prawidłowo wystawione noty należy wysłać bezpośrednio na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki, Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa do dnia 4 listopada 2022 r.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter