25 września 2018

Ocena pracy nauczyciela

Komunikat PKO w sprawie: Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek doskonalenia nauczycieli

– Ocena pracy nauczycieli – materiały dotyczące nowego systemu oceny pracy nauczycieli

– Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela