18 listopada 2022

Ogłoszenie o naborze na doradcę metodycznego

Termin zakończenia naboru: 10 grudnia 2022 r.

Rzeszów, 2022-11-18

RW.585.1.51.2022.IB

Ogłoszenie o naborze kandydatów na doradcę metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłasza nabór kandydatów na doradcę metodycznego dla nauczycieli podkarpackich szkół i placówek oświatowych w następujących przedmiotach/specjalnościach wraz z planowanym wymiarem etatu pracy oraz wskazaniem publicznej placówki  doskonalenia nauczycieli, wg poniższych tabel:

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
A1a. dębicki, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, 1/3 PCEN Rzeszów
A1b. m. Rzeszów 1/3 PCEN Rzeszów
A5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/3 CDN Sanok
A6. jasielski 1/4 POEN Jasło
A8. leżajski 1/4 CEN Giedlarowa

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B1a. dębicki, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski 1/3 PCEN Rzeszów
B1b. m. Rzeszów 1/3 PCEN Rzeszów
B2. brzozowski, krośnieński, m. Krosno 1/3 PCEN
Oddział Krosno
B3. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl 1/3 PCEN
Oddział Przemyśl
B5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/3 CDN Sanok
B6. jasielski 1/4 POEN Jasło
B7. mielecki 1/4 CKPiDN Mielec

 

JĘZYK POLSKI

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B1. dębicki, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, m. Rzeszów 1/2 PCEN Rzeszów
B8. leżajski 1/4 CEN Giedlarowa

 

JĘZYK ANGIELSKI

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B2. brzozowski, krośnieński, m. Krosno 1/3 PCEN
Oddział Krosno
B3. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl 1/3 PCEN
Oddział Przemyśl
B5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/3 CDN Sanok
B6. jasielski 1/4 POEN Jasło
B7. mielecki 1/4 CKPiDN Mielec

  

HISTORIA, WOS

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B4. kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/3 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
B5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/4 CDN Sanok

 

GEOGRAFIA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B1. rzeszowski, m. Rzeszów 1/4 PCEN Rzeszów
B2. brzozowski, krośnieński,

m. Krosno

1/4 PCEN
Oddział Krosno
B3. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl 1/4 PCEN   Oddział Przemyśl
B5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/4 CDN Sanok
B6. jasielski, dębicki, strzyżowski 1/4 POEN Jasło
B7. mielecki, kolbuszowski,  ropczycko-sędziszowski 1/4 CKPiDN Mielec
B8. leżajski, łańcucki 1/5 CEN Giedlarowa

 

BIOLOGIA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B1. rzeszowski, m. Rzeszów 1/4 PCEN Rzeszów
B2. brzozowski, krośnieński,            m. Krosno 1/4 PCEN
Oddział Krosno
B3. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
B4 niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
B5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/4 CDN Sanok
B6. jasielski, dębicki, strzyżowski 1/4 POEN Jasło
B7. mielecki, kolbuszowski,  ropczycko-sędziszowski 1/4 CKPiDN Mielec
B8. leżajski, łańcucki 1/5 CEN Giedlarowa

 

CHEMIA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B1. rzeszowski, m. Rzeszów 1/4 PCEN Rzeszów
B2. brzozowski, krośnieński,            m. Krosno 1/4 PCEN
Oddział Krosno
B3. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
B4. niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
B5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/4 CDN Sanok
B6. jasielski, dębicki, strzyżowski 1/4 POEN Jasło
B7. mielecki, kolbuszowski,  ropczycko-sędziszowski 1/4 CKPiDN Mielec
B8. leżajski, łańcucki 1/5 CEN Giedlarowa

 

FIZYKA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B1. rzeszowski, m. Rzeszów 1/4 PCEN Rzeszów
B3. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
B4. niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
B5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/4 CDN Sanok
B6. jasielski, dębicki, strzyżowski 1/4 POEN Jasło
B7. mielecki, kolbuszowski,  ropczycko-sędziszowski 1/4 CKPiDN Mielec
B8. leżajski, łańcucki 1/5 CEN Giedlarowa

 

MATEMATYKA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B1. rzeszowski, m. Rzeszów 1/3 PCEN Rzeszów
B2. brzozowski, krośnieński,            m. Krosno 1/3 PCEN
Oddział Krosno
B3. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl 1/3 PCEN
Oddział Przemyśl
B4. kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, miasto Tarnobrzeg 1/3 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
B5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/3 CDN Sanok
B6. jasielski, dębicki, strzyżowski 1/3 POEN Jasło
B7. mielecki, ropczycko-sędziszowski 1/4 CKPiDN Mielec

 

INFORMATYKA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B1. bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki, m. Krosno 1/4 PCEN
Oddział Krosno
B2. dębicki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, łańcucki,  m. Rzeszów 1/4 PCEN Rzeszów
B3. jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
B4. kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg

 

TECHNIKA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B1. bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, krośnieński, leski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, m. Rzeszów, m. Krosno 1/4 PCEN Rzeszów
B2. dębicki, jasielski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Przemyśl, m. Tarnobrzeg 1/4 CKPiDN Mielec

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B3. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
B5. bieszczadzki, leski, sanocki 1/4 CDN Sanok
B6. jasielski 1/4 POEN Jasło

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
B1. województwo podkarpackie 1/3 PCEN Rzeszów

 

RELIGIA/ETYKA  SP+PP

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B4. kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/3 PCEN
Oddział Tarnobrzeg

  

PEDAGOG/PSYCHOLOG

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B2. bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki, m. Krosno 1/4 PCEN
Oddział Krosno

 

WDŻ

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
B2. bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki, m. Krosno 1/4 PCEN
Oddział Krosno
B3. jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
B4. kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg

  

DORADZTWO ZAWODOWE

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
B1. województwo podkarpackie 1/3 PCEN Rzeszów

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

JĘZYK POLSKI

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C4. kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/2 PCEN
Oddział Tarnobrzeg

 

JĘZYK ANGIELSKI/JĘZYK NIEMIECKI

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C1. brzozowski, krośnieński,            m. Krosno 1/3 PCEN
Oddział Krosno
C4. niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/3 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
C6. mielecki, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski 1/4 CKPiDN Mielec
C7. sanocki, bieszczadzki, leski 1/4 CDN Sanok

 

JĘZYK FRANCUSKI

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C1. województwo podkarpackie 1/3 PCEN
Rzeszów

 

HISTORIA, WOS

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C4. kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/3 PCEN
Oddział Tarnobrzeg

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C4. kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg

 

GEOGRAFIA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C1. brzozowski, jasielski, krośnieński, m. Krosno 1/4 PCEN
Oddział Krosno
C3. jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
C4. niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
C5. sanocki, bieszczadzki, leski 1/5 CDN Sanok
C6. mielecki, kolbuszowski 1/5 CKPiDN Mielec

  

BIOLOGIA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C1. brzozowski, jasielski, krośnieński, m. Krosno 1/4 PCEN
Oddział Krosno
C2. dębicki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, łańcucki,                 m. Rzeszów 1/4 PCEN Rzeszów
C3. jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
C4. niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
C5. sanocki, bieszczadzki, leski 1/5 CDN Sanok
C6. mielecki, kolbuszowski 1/5 CKPiDN Mielec

 

CHEMIA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C1. bieszczadzki, brzozowski, , krośnieński, leski, sanocki, m. Krosno 1/4 PCEN
Oddział Krosno
C4. niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
C5. jasielski, strzyżowski, dębicki 1/4 POEN Jasło
C6. mielecki, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski 1/4 CKPiDN Mielec

 

FIZYKA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C1. bieszczadzki, brzozowski, krośnieński, leski, sanocki, m. Krosno 1/4 PCEN
Oddział Krosno
C2. przeworski, rzeszowski, łańcucki, m. Rzeszów 1/4 PCEN Rzeszów
C3. jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
C4. niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg
C5. jasielski, strzyżowski, dębicki 1/4 POEN Jasło
C6. mielecki, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski, 1/4 CKPiDN Mielec

 

MATEMATYKA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C1. brzozowski, krośnieński,             m. Krosno 1/3 PCEN
Oddział Krosno
C2. rzeszowski, łańcucki, m. Rzeszów 1/2 PCEN Rzeszów
C3. jarosławski, przeworski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl 1/2 PCEN
Oddział Przemyśl
C5. mielecki, ropczycko-sędziszowski 1/4 CKPiDN Mielec
C6. sanocki, bieszczadzki, leski 1/4 CDN Sanok
C7. jasielski, dębicki, strzyżowski 1/4 POEN Jasło

 

INFORMATYKA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C2. dębicki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, łańcucki, m. Rzeszów 1/4 PCEN Rzeszów
C3. jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl 1/4 PCEN
Oddział Przemyśl
C4. kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/4 PCEN
Oddział Tarnobrzeg

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
C1. województwo podkarpackie 1/4 PCEN Rzeszów

 

PEDAGOG/PSYCHOLOG

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
powiaty:
C2. dębicki, jarosławski, lubaczowski, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, stalowowolski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg 1/3 PCEN
Oddział Tarnobrzeg

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Symbol terenu Planowany teren pracy doradcy metodycznego Planowany wymiar etatu doradcy metodycznego Placówka zatrudniająca doradcę metodycznego
C1. województwo podkarpackie 1/3 PCEN Rzeszów

 

 

Okres powierzenia obowiązków doradcy metodycznego:

Od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.     

Wynagrodzenie:

zgodne ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wymiarem etatu zatrudnienia na stanowisku doradcy metodycznego + dodatek funkcyjny zgodny z regulaminem płacowym organu prowadzącego publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli, w której doradca metodyczny będzie zatrudniony.

Planowane warunki pracy (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły/dyrektorami szkół, w której/w których doradca jest zatrudniony):

4 dni  –  praca w szkole jako nauczyciel
1 dzień (wtorek) – praca jako doradca metodyczny

Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art.42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, wskazanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, najbliższej ze względu na miejsce zatrudnienia doradcy metodycznego.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego będzie należało wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

Nauczyciel-doradca metodyczny będzie realizował zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli swojej specjalności.

 

I. Wymagania niezbędne:

Kurator oświaty powierzy zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w  szkole lub placówce, który posiada: 

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli tj.:

a) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

c) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt a) i b), i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;

2) stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) co najmniej dobrą ocenę pracy;

4) aktualną praktykę zawodową z przedmiotu oraz etapu edukacyjnego wybranego jako  specjalność doradcy  metodycznego;

5) udokumentowane osiągnięcia zawodowe w przedmiocie zgodnym z wybraną przez                               kandydata specjalnością doradztwa;

6) kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;

7) umiejętności z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej.

 

II. Oferty kandydatów:

Kandydat na doradcę metodycznego składa następujące dokumenty:

1) uzupełniony WNIOSEK dla osób przystępujących do naboru na doradcę metodycznego na terenie województwa podkarpackiego (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia – RW.585.1.51.2022.IB);

2) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zadań doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania (wybranego przez siebie przedmiotu) nauczycieli;

3) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela;

4) poświadczoną przez kandydata kopię oceny pracy;

5) dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w przedmiocie zgodnym z wybraną przez kandydata specjalnością doradztwa: poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora placówki, w której jest zatrudniony, np. zanonimizowane kserokopie dyplomów osiągnięć uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub zaświadczenia potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz nauczycieli i uczniów wydane przez uprawnione osoby, itp. (max. 3 osiągnięcia uznane przez kandydata za najistotniejsze);

6) pisemna zgoda dyrektora szkoły/dyrektorów szkół, w której/w których zatrudniony jest kandydat na podjęcie przez nauczyciela zadań doradcy metodycznego w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. – § 25 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 ze zm.);

7) pisemna zgoda dyrektora szkoły/dyrektorów szkół, w której/w których zatrudniony jest kandydat na zapewnienie nauczycielowi w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. wtorku jako dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w celu wykonywania zadań doradcy metodycznego;

8) oświadczenie dyrektora szkoły/dyrektorów szkół, w której/w których zatrudniony jest kandydat, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli nie  przekroczy w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art.42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

UWAGA:
W przypadku zatrudnienia nauczyciela w więcej niż jednej szkole/placówce dokumenty wymieniowe w powyższych trzech punktach tj. 6), 7), 8) należy dostarczyć od każdego dyrektora szkoły/placówki.

Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. II, należy złożyć w wersji papierowej w terminie do 10 grudnia  2022 r. (w przypadku wysłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35- 959 Rzeszów (kancelaria pokój 113a) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na doradcę metodycznego – …. (podać nazwę przedmiotu oraz etap edukacyjny)”.

 

III. Informacje dla kandydatów

 1. Komisja dokonuje formalnej oraz merytorycznej oceny dokumentów złożonych przez kandydatów.
 2. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
 3. Kandydaci wybrani do wykonywania zadań doradcy metodycznego zostaną indywidualnie powiadomieni.

 

W przypadku pytań – kontakt do koordynatora organizacji doradztwa metodycznego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: Iwona Bereś –  Starszy Wizytator, tel. 17 867 11 18

 

Załączniki:

1/ WNIOSEK (dokument nr RW.585.1.51.2022.IB) dla osób przystępujących do naboru na doradcę metodycznego na  terenie województwa podkarpackiego;

2/ Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na doradcę metodycznego.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty  
       Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter