4 października 2021

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” w 2021 roku

Rzeszów, 2021-10-04

WiJ.531.1.165.2021

Szanowni Państwo
Organy Prowadzące placówki wychowania przedszkolnego,
szkoły i biblioteki pedagogiczne 

Dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego,
szkół i bibliotek pedagogicznych
w województwie podkarpackim

Powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2021 r.

Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa podkarpackiego w roku 2021 wynosi: 1 605 160,00 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymały organy prowadzące dla 326 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych szkół na łączną kwotę 1 604 280, 00 zł.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły znajduje się w załączniku.

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter