10 listopada 2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne.”

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii
w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ZAPRASZA

do udziału w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem Gości Zagranicznych

Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne

16 – 17 grudnia 2021 roku

Cele konferencji

            Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na  konferencję ogólnopolską poświęcą zagadnieniom zdolności i uzdolnień dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym.

            Głównym celem konferencji jest określenie stanu badań pedagogicznych nad zdolnościami
i uzdolnieniami dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym, wyznaczenie kolejnych obszarów do penetracji badawczych, a także wskazanie szans i barier dla rozwijania  uzdolnień i zdolności dzieci w młodszym wieku szkolnym obecnych w rzeczywistości edukacyjnej.

Drugim ważnym celem podjętego przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk realizowanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w celu dynamizowania rozwoju zdolności uczniów.

Stąd do udziału w konferencji zapraszamy również nauczycieli praktyków, którzy zechcieliby podzielić się własnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami metodycznymi, podejmowanymi dla rozwijania zdolności wychowanków.

prof. dr hab. Krystyna Chałas
dr Marta Buk-Cegiełka
dr Anna Badora 

Zgłoszenie do udziału w konferencji należy przesyłać drogą mailową do dnia: 10.11.2021 r.  na adres: zdolnosci@kul.pl

Informacje na temat konferencji, karty zgłoszenia oraz klauzula informacyjna RODO znajduje się również na stronie Katedry, Dydaktyki i Edukacji Szkolnej i Pedeutologii: https://www.kul.pl/katedra-dydaktyki-edukacji-szkolnej-i-pedeutologii,1972.html
Konferencja odbędzie się w formie zdalnej na platformie TEAMS.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter