19 lutego 2019

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II”– STOPIEŃ SZKOLNY 25 lutego 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                 
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2019-02-19

WiJ.5563.3.3.2019                                                                               

 

Przypominamy, iż w dniu 25 lutego 2019 r. odbywa się stopień szkolny Ogólnopolskiego Konkursu  „Myśli Jana Pawła II”.

Lista szkół, które zgłosiły się do Konkursu znajduje się tutaj.

Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół. Szkolne Komisje Konkursowe składają się z co najmniej dwóch nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach w skład Komisji może wchodzić również nauczyciel innej szkoły (na mocy porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorami). Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w Konkursie.

Zgodnie z § 9, 13 i 14 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu  „Myśli Jana Pawła II”:

 1. Szkolne Komisje Konkursowe:
  1. organizują, przeprowadzają i dokumentują eliminacje konkursowe na stopniu szkolnym,
  2. oceniają prace konkursowe,
  3. ogłaszają wyniki stopnia szkolnego Konkursu,
  4. przekazują protokół do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
 2. Stopień szkolny Konkursu:
  1. na dwa dni przed stopniem szkolnym, Szkolne Komisje Konkursowe korzystając z indywidualnego kodu pobiorą ze strony internetowej Koordynatora test konkursu, który należy wydrukować dla każdego uczestnika,
  2. uczniowie rozwiązują test obejmujący wiedzę, zawartą w literaturze, o której mowa w § 7 regulaminu,
  3. czas pisania testu wynosi 60 minut; prace uczniów są kodowane; rozkodowywanie prac następuje po ich sprawdzeniu,
  4. Szkolne Komisje Konkursowe wyłaniają trzech finalistów z najwyższą ilością punktów,
  5. w przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, Komisja we własnym zakresie organizuje dogrywkę,
  6. testy oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania dołączonej do testu konkursu,
  7. Szkolne Komisje Konkursowe w ciągu 5 dni po przeprowadzeniu stopnia szkolnego przesyłają do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej protokół zawierający dane finalistów z uzyskaną liczbą punktów wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych uczestników Konkursu. Wzór protokołu ze stopnia szkolnego zostanie wysłany przez koordynatora e-mailem do szkół, które zgłosiły swój udział.
 1. Dokumentacja z przebiegu prac Szkolnych Komisji Konkursowych składana jest Przewodniczącym Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
 2. W pracach Szkolnych Komisji Konkursowych nie mogą brać udziału nauczyciele lub rodzice uczniów, którzy biorą udział na stopniu szkolnym.
 3. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący właściwej Szkolnej/ Wojewódzkiej/Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej.
 4. Prace pisemne uczestników Konkursu ze stopnia szkolnego są przechowywane w siedzibach Szkolnych Komisji Konkursowych do końca roku szkolnego, w którym go zorganizowano.

Hasło przewodnie Konkursu w roku szkolnym 2018/2019 to: „Jesteście moją nadzieją”.

Konkurs ma charakter trójstopniowy. Następne stopnie będą przeprowadzane w następujących terminach:
stopień wojewódzki –  29 kwietnia 2019 r., odbędzie się w Zespole Szkół w Zręcinie
stopień ogólnopolski – 22 maja 2019 r., odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

Koordynatorem Konkursu „Myśli Jana Pawła II” jest Stowarzyszenie Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku http://jp2podlasie.com.pl/

Organizatorem stopnia wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu  „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019 na terenie województwa podkarpackiego jest Zespół Szkół w Zręcinie, ul. Ignacego Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin (gm. Chorkówka, powiat krośnieński), zszrecin@onet.pl  tel. 13 43 180 13, osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Rucyk – tel. 661 437 948

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu są dostępne na stronie internetowej

http://jp2podlasie.com.pl/ oraz https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/ogolnopolski-konkurs-mysli-jana-pawla-ii-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 Koordynator wojewódzki Konkursu:
Pani Iwona Bereś – WIZYTATOR Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel.17 8671118, iberes@ko.rzeszow.pl

Załączniki:
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu  „Myśli Jana Pawła II”

 

  WICEKURATOR OŚWIATY
   Stanisław Fundakowski