22 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs tematyczny „Myśli Jana Pawła II” dla uczniów klas VII i VIII oraz dotychczasowych gimnazjów – zgłoszenia do 25 stycznia 2019 r.

WiJ. 5563.42.2018                                                                                  Rzeszów, 2018-11-26

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów
w województwie podkarpackim

 

Serdecznie zachęcam uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII  i VIII szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II”. Organizatorem Konkursu jest Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Stowarzyszeniem Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku, Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz w porozumieniu zawartym z innymi właściwymi kuratorami oświaty.

 

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży, przybliżenie życia i wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II oraz ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.

 

Hasło przewodnie Konkursu w roku szkolnym 2018/2019 brzmi: „Jesteście moja nadzieją”.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu „Myśli Jana Pawła II” i serdecznie zapraszamy do udziału.

Do organizacji konkursu przystąpił Podkarpacki Kurator Oświaty.

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zgłasza udział w konkursie drogą
mailową, wysyłając formularz zgłoszeniowy załączony do regulaminu konkursu na adres:
sp45@um.bialystok.pl
Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 25 stycznia 2019 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady są dostępne na stronie internetowej

http://jp2podlasie.com.pl/ oraz https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/ogolnopolski-konkurs-mysli-jana-pawla-ii-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 

Konkurs ma charakter trójstopniowy. Kolejne stopnie konkursu będą przeprowadzane w następujących terminach:

1.stopień szkolny – 25 lutego 2019 r.

2.stopień wojewódzki – 29 kwietnia 2019 r.

3.stopień ogólnopolski – 22 maja 2019 r.

 

Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół, w których uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w Konkursie.

Koordynatorem Konkursu „Myśli Jana Pawła II” jest Stowarzyszenie Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku http://jp2podlasie.com.pl/


Organizatorem stopnia wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu  „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019 na terenie województwa podkarpackiego jest Zespół Szkół w Zręcinie, ul. Ignacego Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin (gm. Chorkówka, powiat krośnieński), zszrecin@onet.pl  tel. 13 43 180 13, osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Rucyk – tel. 661 437 948

 

Osoba odpowiedzialna za organizację pracy Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:

Pani Iwona Bereś – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 18, iberes@ko.rzeszow.pl

Jestem przekonana, że wzorem lat ubiegłych, Konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, a jej uczestnicy wiedzę wynikającą z myśli i życia Jana Pawła II przełożą na wartości, którymi będą się kierować.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Załączniki:

na stronie https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/ogolnopolski-konkurs-mysli-jana-pawla-ii-w-roku-szkolnym-2018-2019.html znajdują się:

– Regulamin Konkursu wraz formularzem zgłoszeniowym,

– materiały pomocnicze dla uczestników Konkursu.