17 grudnia 2018

“Olimpiada Losy żołnierza…” – wyniki etapu rejonowego

Rzeszów, 2018.12.17

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu rejonowego Olimpiady Przedmiotowej „Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921–1956.

Zgodnie z kluczem odpowiedzi w zawodach międzyszkolnych można było zdobyć
200 pkt. Według regulaminu Olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów (tj. 120 pkt.).

Kolorem niebieskim zaznaczono uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w swoich rejonach i wstępnie kwalifikują się do etapu okręgowego.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy zawodów mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie trzech dni po ogłoszeniu wyników olimpiady.

Prace będą udostępniane w dniach od 18 do 20 grudnia 2018r w następujących miejscach:

–  rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, tel. 13 4321195

–  rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13, tel. 16 6782540

– rejon tarnobrzeski -Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4,
tel. 15 8236720

– rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pok. 113a Kancelaria pok. 113a, tel. 17 8671142

Wszelkie zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac należy składać na piśmie
w ciągu siedmiu dni od dnia ukazania się wyników, do przewodniczących właściwych komisji międzyszkolnych. Odwołanie winno zawierać zarzuty lub uwagi do zakwestionowanej decyzji z krótkim uzasadnieniem oraz podpis uczestnika.

Proszę o wcześniejszy kontakt z oddziałami kuratorium w celu umówienia się
na przeglądnięcie prac.

Ostateczne wyniki zostaną podane po etapie odwoławczym.

Wyniki etapu rejonowego olimpiady