16 marca 2022

Olimpiada Losy żołnierza – wyniki końcowe z etapu okręgowego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

Komunikat
wyniki ostateczne z etapu okręgowego

XV edycji ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.

W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”, przeprowadzonego 3 marca 2022r.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt.

Do kolejnego etapu olimpiady kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów, tj. 168 pkt. W wyniku procedury odwoławczej u jednej osoby nastąpiła zmiana w punktacji.

I część zawodów finałowych olimpiady odbędzie się 17 marca 2022 r. w godzinach 10.00-13.00 w macierzystych szkołach uczniów.

Szczegóły przebiegu etapu wraz z pytaniami zostaną przekazane na pocztę email szkół, których uczestnicy zostali zakwalifikowani do dalszej części zawodów.

Załączniki

ostateczne wyniki z etapu okręgowego olimpiady
Data: 2022-03-16, rozmiar: 11 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter