5 marca 2019

42 edycja ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”

Rzeszów, 2019.03.

 

SO.5563.8.2019

 

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
w województwie

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje w kwietniu i maju  b.r. dla młodzieży szkół ponadpodstawowych eliminacje rejonowe i wojewódzkie 42 edycji ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Współorganizatorami zawodów będą: wytypowane szkoły, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich i Liga Obrony Kraju w Rzeszowie.

Podpisane zgłoszenie imienne reprezentacji szkoły (zał. nr 5 do regulaminu) wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych (zgodę wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych należy wydrukować dwustronnie), należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pocztą tradycyjną lub w formie skanu na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl, lub faksem pod nr 17 867 1954, w terminie  do 20 marca b.r. Dodatkowo zgłoszenia proszę przesłać w formie do edycji w programie MS Excel.

Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji imprezy oraz metodyki rozgrywania i oceniania poszczególnych konkurencji zawodów zawarto w załączonym regulaminie.

 

 

 

Załączniki

Regulamin zawodów
Data: 2019-03-05, rozmiar: 226 KB
Karta zgłoszenia
Data: 2019-03-05, rozmiar: 14 KB
Zgoda rodziców
Data: 2019-03-05, rozmiar: 17 KB