30 kwietnia 2019

I Ogólnopolski konkurs na symulację mediacji: „Mediacja ma moc”

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów                                                                                      Rzeszów, 2019-04-26

WiJ.5563.13.2019

 I Ogólnopolski konkurs na symulację mediacji: „Mediacja ma moc”

Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Centrum Mediacji i Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie zapraszają uczniów do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim konkursie na symulację mediacji: „Mediacja ma moc”

Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, promocja idei mediacji i polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży, przełamywania barier w kontaktach z rówieśnikami.

Termin nadsyłania prac: 20-31 maja 2019 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Załączniki:

  1. Regulamin I Ogólnopolskiego konkursu na symulację mediacji
  2. Karta zgłoszenia
  3. RODO – zgoda rodziców.
  4. RODO – zgoda nauczyciela.
  5. RODO – klauzula informacyjna


Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch