5 października 2021

II Ogólnopolski Konkurs plastyczny “Mediacja ma Moc” – na plakat promujący mediacje1.

Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu są: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie, zwani dalej „Organizatorami”.

2.

Cele konkursu

  1. Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji.
  2. Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat mediacji, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów.

3.

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, zwanych dalej „Uczestnikami”.

Załączniki

konkurs_mediacje_ma_moc
Data: 2021-09-20, rozmiar: 57 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter