22 lutego 2023

Komunikat Organizacyjny etapu okręgowego XVI edycji ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

SO.5563.17.14.2022.RZ 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

 

Komunikat Organizacyjny etapu okręgowego

XVI edycji ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

 

Uprzejmie informuję zakwalifikowanych uczestników, że w dniu 02 marca 2023r. o godzinie 10.00, w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie, odbędzie się etap okręgowy olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”. Zawody będą się składać z części pisemnej i ustnej. Część pisemna rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 120 minut, następnie po przerwie uczestnicy przystąpią do części ustnej,  w której będą odpowiadać na dwa wylosowane pytania, przygotowane przez Komitet Główny olimpiady.

Uczestnicy przybywają na miejsce pół godziny przed rozpoczęciem testu. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

W związku z zapisem regulaminu olimpiady w rozdz. 5 pkt. 9 okręgowe i międzyszkolne komisje egzaminacyjne wystawiają wszystkim uczestnikom dyplomy potwierdzające udział w olimpiadzie, a tym uczestnikom, którzy osiągnęli ponad 60% możliwych do zdobycia punktów, zaświadczenia o wynikach osiągniętych w olimpiadzie
w zawodach okręgowych i międzyszkolnych. Ponieważ kuratorium nie posiada w bazie danych osobowych uczniów daty i miejsca urodzenia, które są potrzebne do wydania zaświadczenia osobie, która w etapie rejonowym i okręgowym uzyskała ponad 60% punktów, uprzejmie proszę o wypełnienie i podpisanie załączonej zgody na przetwarzanie danych ucznia wraz z klauzulą. Podpisane zgody proszę przynieść na etap okręgowy w dniu 02 marca br. bądź wysłać pocztą na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
(ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów).

Załączniki

Lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego
Data: 2023-02-22, rozmiar: 12 KB
Zgoda ucznia wraz z klauzulą
Data: 2023-02-22, rozmiar: 20 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter