13 marca 2023

Komunikat Organizacyjny I części finału centralnego XVI edycji ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza … “

Rzeszów, 2023-03-13

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                           
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

SO.5563.17.16.2022.RZ

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

 

Komunikat Organizacyjny I części finału centralnego
XVI edycji ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Uprzejmie informuję zakwalifikowanych uczestników, że w dniu 16 marca 2023r. o godzinie 10.00, w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie, odbędzie się I część finału centralnego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”.

Etap ten polega na napisaniu w ciągu 180 minut pracy pisemnej na jeden z pięciu tematów (podanych przez Komitet Główny) obejmujących blok zmienny i stały programu olimpiady. Warunkiem uzyskania tytułu finalisty jest otrzymanie za napisaną pracę przynajmniej oceny dobrej. Najlepsi finaliści otrzymują kwalifikację do części II zawodów centralnych. Za najlepszych uznaje się uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w zawodach okręgowych i w I części zawodów centralnych. Kryteria i skala ocen stanowią załącznik nr 2 regulaminu olimpiady. Ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Komitet Główny.

Uczestnicy przybywają na miejsce pół godziny przed rozpoczęciem. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

 

 

 

 

Załączniki

Lista zakwalifikowanych
Data: 2023-03-13, rozmiar: 12 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter