13 marca 2023

Końcowe wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża … “

Rzeszów, 2023.03.13

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

SO.5563.17.15.2022.RZ

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone końcowe wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”, przeprowadzonego 02 marca 2023r w Rzeszowie.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu i 120 pkt. z odpowiedzi ustnej, (60 pkt. z bloku stałego i 60 pkt. z bloku zmiennego).

Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikują się osoby,  które z części pisemnej uzyskały przynajmniej 60% pkt., tj. min. 168 pkt. i z części ustnej 60 % pkt., tj. przynajmniej 72 pkt.

Do następnego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do XX.

Informuję, że I część finału centralnego zostanie przeprowadzona w dniu 16 marca 2023r., w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie. Dokładne informacje związane z jego przebiegiem zostaną zamieszczone w następnym komunikacie.

Załączniki

Wyniki końcowe - plik MS Excel
Data: 2023-03-13, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter