23 marca 2023

Konkurs: “Losy żołnierza … ” etap ponadwojewódzki – wyniki

Rzeszów, 2023.03.23

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                           
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

SO.5563.16.12.2022.RZ

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

 

W załączeniu zamieszcza się wyniki z etapu ponadwojewódzkiego XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej “.

Wyniki opublikowano również na stronie organizatora ogólnopolskiego konkursu www.losyzolnierza.pl. Identyfikacja uczestnika jest możliwa po jego ID nadanym przez ogólnopolskiego koordynatora konkursu.

Z testu można było uzyskać 52 pkt. Tytuł laureata uzyskują uczniowie, którzy otrzymali przynajmniej 44 pkt., a finalistami zostają osoby, które otrzymały przynajmniej 26 pkt.

Na podstawie regulaminu konkursu wojewódzkie komisje konkursowe zapraszają na zawody laureatów – galę finałową nie więcej niż 4 laureatów z największą liczbą zdobytych punktów z danego województwa, a w przypadku równej liczby zdobytych punktów przez więcej niż 4 uczestników w danym województwie, o zaproszeniu uczniów decydują:

  1. a) wyniki osiągnięte w II etapie,
  2. b) jeżeli wyniki uczniów osiągnięte w II etapie są identyczne, decydujące stają
    się wyniki etapu I,
  3. c) jeżeli wyniki uczniów osiągnięte w I etapie są identyczne, ostateczną decyzję o zaproszeniu danych uczniów podejmuje WKK po indywidualnych rozmowach z nimi.

Na podstawie § 9 regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań– decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w dniach od 24 do 29 marca 2023r., w czasie od godz. 7.30 do 14.30 w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, w pokoju nr 113a (Kancelaria), tel. 17 8671142.

Proszę o wcześniejszy kontakt celem ustalenia terminu przeglądnięcia pracy.

Odwołania należy złożyć w formie pisemnej do przewodniczącego komisji wojewódzkiej konkursu „Losy żołnierza…”, na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu procedury odwoławczej. Na podstawie złożonych odwołań liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników może ulec zmianie.

 

Załączniki

Wyniki plik *.xls
Data: 2023-03-23, rozmiar: 12 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter