2 stycznia 2023

Konkurs “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922 … “

Rzeszów, 2023.01.02

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                           
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

SO.5563.16.9.2022.RZ

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

W załączeniu zamieszcza się wyniki z etapu wojewódzkiego XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej “.

Wyniki opublikowano również na stronie organizatora ogólnopolskiego konkursu www.losyzolnierza.pl. Identyfikacja uczestnika jest możliwa po jego ID nadanym przez ogólnopolskiego koordynatora konkursu.

Z testu można było uzyskać 48 pkt, do kolejnego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów tj. 38 punktów.

Na podstawie § 9 regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań– decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w oddziałach kuratorium w dni robocze od 02 do 05  stycznia 2023r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w podanych poniżej miejscach:

– rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno,
tel. 13 4321195

– rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl,
tel. 16 6782540

– rejon tarnobrzeski- Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4,
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8236720

– rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,  pok. 113a Kancelaria, tel. 17 8671142.

Proszę o wcześniejszy kontakt z oddziałami w celu ustalenia terminu przeglądnięcia pracy.

Odwołania należy złożyć w formie pisemnej do przewodniczącego komisji rejonowej konkursu „Losy żołnierza…”, na podane powyżej adresy właściwe dla poszczególnych rejonów.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu procedury odwoławczej.

Załączniki

Wyniki z etapu wojewódzkiego
Data: 2023-01-02, rozmiar: 14 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter