27 lutego 2018

Konkurs „Papież Słowianin”

Informujemy, że etap wojewódzki IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjów odbędzie się w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (parter).

Uczestnicy konkursu proszeni są o przybycie na miejsce eliminacji 20 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia konkursu. Uczniowie powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną (lub inny dokument potwierdzający tożsamość).

Rafał Górka
koordynator konkursu
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie