9 kwietnia 2024

VII edycja Ogólnopolskiego  Konkursu  dla  Szkół Podstawowych “DO HYMNU”

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice – już po raz siódmy rozpoczynamy nabór do Ogólnopolskiego  Konkursu  dla  Szkół Podstawowych “DO HYMNU”. Jest to wspaniała  inicjatywa  Ministra Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego, Dyrektora  Narodowego  Centrum  Kultury oraz Stowarzyszenia „Iuvenales  Cantores Lodziensis – pro  Europe”. 

Obok   niewątpliwych  walorów edukacji  w  zakresie  znajomości i poszanowania   Hymnu   Narodowego oraz  polskich pieśni  hymnicznych, Konkurs wdraża  uczniów, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, do poprawnego, praktycznego i zbiorowego muzykowania wokalnego.   Jest  to także forma kształcenia poczucia więzi społecznych i utożsamiania się z  grupą rówieśniczą,  do której  się  należy oraz poczucia wartości wspólnej pracy  i  współodpowiedzialności za wynik końcowy.

Z  sześcioletniego  doświadczenia  wiem,  że  jest  to element  życia szkoły, który  łączy  nie  tylko  uczniów, ale również dyrekcję,  wszystkich   nauczycieli,  rodziców,  przyjaciół  szkoły.  Wielokrotnie  konkursowa prezentacja była  swoistym świętem  całego  środowiska  lokalnego,   w  którym  uczestniczyły  także  władze  i  media.

Rangę  Konkursu  podnoszą również  wysokie  nagrody  dla  szkół  i nauczycieli realizujących przygotowania do udziału w konkursie oraz prowadzących  konkursowe prezentacje  –  uzyskujących  najwyższe  oceny  jurorskie  w   skali  ogólnopolskiej i wojewódzkiej.

Cennym jest także fakt,  że to jurorzy przyjeżdżają do szkół aby ocenić prezentację, co nie generuje kosztów  po stronie uczestniczących placówek. 

Od  trzech  lat  organizujemy  Warsztaty  dla  nauczycieli,  którzy  będą  przygotowywali  uczniów  do   Konkursu i  będą prowadzili konkursową prezentację przed komisją jurorską.  Warsztaty są zorganizowane w bardzo dobrych warunkach hotelowych. Zajęcia  warsztatowe  realizowane   są   przez  wybitnych  praktyków   w dziedzinie  śpiewu  zbiorowego, prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i dyrygowania. Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny  nocleg, wyżywienie,  praktyczne  zajęcia  i  zwrot  kosztów  przejazdu (na   podstawie biletów  kolejowych  lub  autobusowych). 

Nauczyciele prowadzący   konkursowe  prezentacje   w   swoich   szkołach,   bardzo   mocno   podkreślali wartość  uczestnictwa   w Warsztatach  dla  prawidłowości  przygotowań  do  udziału  w  Konkursie.  Warsztaty w tym roku odbędą  się  w  dniach 14 – 15 września 2024  w  Bydgoszczy  –  w  centrum  Polski – co daje dobre możliwości dojazdu nauczycieli.

Szanowni Państwo, z  całego serca zachęcam do udziału  w  Konkursie  oraz  w  Warsztatach. Proszę jednocześnie o dokładne zapoznanie się  z  Regulaminem   Konkursu   i   Warsztatów  dla nauczycieli.  Proszę  przeanalizować,  zanim  prześlecie  Państwo zgłoszenie,  czy   uda   się przygotować  szkołę  do  Konkursu   –   czy  nie  będzie  po  zakwalifikowaniu   konieczności  rezygnacji.   Proszę mieć  na  uwadze,  że zakwalifikowanych  zostanie jedynie 150  szkół z ok. 14.000 funkcjonujących w  Polsce szkół podstawowych  i  z  63  Szkół  Polskich  działających  przy  polskich  placówkach  dyplomatycznych  w Europie.    Nie  zabierajmy więc niepotrzebnie  miejsca  tym szkołom,  które „dadzą radę”.  

Sugeruję, aby decyzja o przystąpieniu do  Konkursu była podjęta na zebraniu całej Rady Pedagogicznej na której  wszyscy nie tylko podejmą  decyzję o udziale w  Konkursie, ale  także  będą  świadomi  wymagań regulaminowych i odpowiedziałności   za   wynik   końcowy. Nabór   do   udziału   w    VII   edycji    Konkursu planowany   jest   od   dnia   15  kwietnia do  17  maja  2024 r.  Zgłoszenia  będą   przyjmowane   drogą elektroniczną  poprzez   wypełnienie  i  wysłanie  ankiety –  zgłoszenia  opublikowanego  od  dnia oficjalnego ogłoszenia  naboru  do  VII  edycji  Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU  na stronie dohymnu2024.webankieta.pl

W razie pytań – jestem do Państwa dyspozycji.

Zachęcam   do  odwiedzenia  strony   https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu,  gdzie możecie się Państwo dowiedzieć o archiwalnych edycjach Konkursu.

Uwaga! Proszę nie mylić Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU będącego w pełnym  tego  słowa  znaczeniu  konkursem,  z  akcją  „Szkoła  do  Hymnu”  polegającą  na symbolicznym  odśpiewaniu Mazurka   Dąbrowskiego   w  przededniu  Narodowego  Święta Niepodległości   11   listopada   o  godz.  11:11.

 

Krzysztof  Kozłowski
Koordynator ogólnopolski VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
dla  Szkół  Podstawowych DO HYMNU
tel.  601825592; 
e-mail: krzysztof@choirconductor.pl

Załączniki

Regulamin - plik MS Word
Data: 2024-04-09, rozmiar: 46 KB
Materiały dla dyrygentów - plik *.pdf
Data: 2024-04-09, rozmiar: 11 MB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter