2 kwietnia 2019

Wyniki konkursu: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …

Rzeszów, 2019-04-02

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zamieszczono wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”.
Uczestnicy konkursu ze szkół podstawowych mogli uzyskać z testu maksymalnie 60 pkt. (80% – 48 pkt., 60% – 36 pkt.), gimnazjaliści mogli uzyskać maksymalnie 60 pkt. (80% – 48 pkt., 60% – 36 pkt.).
Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy na etapie wojewódzkim uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Finalistami zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 60 % punktów.

Zgodnie z § 7 pkt. 4 regulaminu, wojewódzkie komisje konkursowe kwalifikują do IV etapu ogólnopolskiego nie więcej niż 2 uczniów z każdego typu szkół z największą liczbą zdobytych punktów. Natomiast w przypadku równej liczby punktów zdobytych w etapie wojewódzkim przez więcej niż 2 uczestników o zakwalifikowaniu decydują:
1) wyniki osiągnięte w II etapie rejonowym;
2) jeśli i te wyniki okażą się takie same, to decydują wyniki uzyskane na I etapie szkolnym;
3) jeśli i one nie dają rozstrzygnięcia, wówczas wojewódzka komisja konkursowa przeprowadza dogrywkę w formie indywidualnej rozmowy.

Uczestnicy oraz ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych prac, bez możliwości ich kopiowania, w czasie siedmiu dni roboczych od ogłoszenia wyników.

Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac składa się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczącego wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów).

Prace będą udostępniane w kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pok. Nr 113a w dniach od 2-10 kwietnia br. Proszę o wcześniejszy kontakt z Kuratorium w celu umówienia się na przeglądnięcie prac (tel. 17 867 1142).

Po rozpatrzeniu odwołań mogą ulec zmianie wyniki niektórych uczestników, a tym samym kolejność w klasyfikacji końcowej

Ostateczne wyniki oraz wykaz osób zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego zostaną opublikowane po etapie odwoławczym.

Załączniki

Szkoła podstawowa etap wojewódzki - wyniki
Data: 2019-04-02, rozmiar: 20 KB
Gimnazjum etap wojewódzki - wyniki
Data: 2019-04-02, rozmiar: 18 KB