15 grudnia 2023

Wyniki z etapu międzyszkolnego Olimpiady “Losy żołnierza …”

Rzeszów, 2023.12.15

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                             
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

SO.5563.14.12.2023.RZ

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu międzyszkolnego olimpiady przedmiotowej XVII ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”, przeprowadzonego 12 grudnia 2023r. w czterech rejonach: rzeszowskim, krośnieńskim, przemyskim i tarnobrzeskim.

W zawodach międzyszkolnych można było zdobyć 200 pkt, z czego 60 % stanowi 120 pkt. Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikuje się po 5 osób z każdego rejonu, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród tych uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów. Zakwalifikowanie do zawodów okręgowych większej liczby uczestników jest możliwe tylko wyjątkowo, w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników). Ostateczne wyniki i lista osób zakwalifikowanych zostanie podana po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Na podstawie rozdz. VII regulaminu olimpiady uczestnicy mają prawo do odwołania od uzyskanego wyniku. Prace będą udostępniane w okresie 3 dni roboczych po publikacji wyników. Wszelkie uwagi co do sposobu oceny prac należy składać na piśmie w ciągu 7 dni po ogłoszenia wyników do właściwej miejscowo komisji międzyszkolnej olimpiady. Komisja rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego złożenia.

Osoby chcące ponownie zweryfikować swoją pracę mogą to uczynić po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego właściwej miejscowo komisji w dniach 18, 19 i 20 grudnia br., w następujących miejscach :

 – rejon krośnieński – Oddział Kuratorium w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno,
tel. 13 4321195;

– rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu
ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl,
tel. 16 6782540;

– rejon tarnobrzeski- Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu
ul. 1-go Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg,
tel. 15 8236720;

– rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, 
pok. 113a Kancelaria,
tel. 17 8671142.

           

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter