3 marca 2023

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “

Rzeszów, 2023.03.03

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

SO.5563.17.15.2022.RZ

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

 

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”, przeprowadzonego 02 marca 2023r w Rzeszowie.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu i 120 pkt. z odpowiedzi ustnej, (60 pkt z bloku stałego i 60 pkt z bloku zmiennego).

Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikują się osoby,  które z części pisemnej uzyskały przynajmniej 60% pkt., tj. min. 168 pkt. i z części ustnej 60 % pkt., tj. przynajmniej 72 pkt.

Na podstawie rozdz. VII regulaminu olimpiady uczestnicy mają prawo do odwołania od uzyskanego wyniku. Prace będą udostępniane w okresie 3 dni roboczych od publikacji wyników. Wszelkie uwagi co do sposobu oceny prac należy składać na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników do przewodniczącego komisji okręgowej olimpiady.

Osoby chcące ponownie zweryfikować swoją pracę mogą to uczynić po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego komisji, w dniach 6,7,8 marca br., w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, pok. 113a (Kancelaria), tel. 17 8671142.

Proszę wziąć pod uwagę krótki termin jaki pozostał do I części finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniu 16 marca 2023r., w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie.

 

 

 

 

Załączniki

Olimpiada Wyniki etapu okręgowego
Data: 2023-03-03, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter