11 marca 2024

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “

Rzeszów, 2024.03.11

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

SO.5563.14.16.2023.RZ

 

KOMUNIKAT
Szanowni Uczestnicy
etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i Naszą”, przeprowadzonego 07 marca 2024r. w Rzeszowie.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu i 120 pkt. z odpowiedzi ustnej, (60 pkt z bloku stałego i 60 pkt z bloku zmiennego), razem 400 punktów.

Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikują się osoby,  które z części pisemnej uzyskały przynajmniej 60% pkt., tj. min. 168 pkt. i z części ustnej 60 % pkt., tj. przynajmniej 72 pkt.

Na podstawie rozdz. VII regulaminu olimpiady uczestnicy mają prawo do odwołania od uzyskanego wyniku. Prace będą udostępniane w okresie 3 dni roboczych od publikacji wyników. Wszelkie uwagi co do sposobu oceny prac należy składać na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników do przewodniczącego komisji okręgowej olimpiady.

Osoby chcące ponownie zweryfikować swoją pracę mogą to uczynić po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego komisji, w dniach 12,13 i 15 marca br. w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, pok. 113a (Kancelaria), tel. 17 8671142, (14 marca jest konkurs „Losy żołnierza…”).

Proszę wziąć pod uwagę krótki termin jaki pozostał do I części finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniu 21 marca 2024r., w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie.

 

 

 

Załączniki

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej
Data: 2024-03-11, rozmiar: 13 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter