18 czerwca 2024

Organizacja ferii letnich w 2024 r.

WA.5551.518.2024.AS

Państwo
Organizatorzy ferii letnich w 2024 r.
Dyrektorzy szkół i placówek

Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie

 

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że oferta wypoczynku letniego proponowana przez organizatorów będzie zróżnicowana, a przygotowane oferty zajęć w szkołach, świetlicach, klubach, domach kultury, nad wodą i w górach będą dla uczniów atrakcyjne.

Pragnę przypomnieć wszystkim organizatorom wypoczynku o obowiązku przestrzegania przepisów prawa, w szczególności o konieczności przesłania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej bądź elektronicznej nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, a dla półkolonii oraz wyjazdów zagranicznych 14 dni. Nadmieniam, że dodatkowo w systemie bazy wypoczynku, organizator ma możliwość wydrukowania potwierdzenia zgłoszonego wypoczynku (odrębne dla każdego turnusu) w celu upowszechnienia informacji o zgłoszonym turnusie, okazania rodzicom, innym zainteresowanym osobom oraz np. zamieszczanie dokumentów na swoich stronach internetowych do publicznej wiadomości.

Rejestracja, informacje oraz baza wypoczynku dzieci i młodzieży znajdują się na stronie wypoczynek.mein.gov.pl. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami MEN „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, oraz „Bezpieczny autobus”.

Osobom wyjeżdżającym za granicę zaleca się, aby organizatorzy letniego wypoczynku, kierownik i wychowawcy, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi.

Dyrektorów szkół i placówek proszę o przeprowadzenie, jeszcze przed feriami letnimi, działań profilaktycznych, poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku w domu i na podwórku oraz organizacji zabaw na świeżym powietrzu. Uświadomienie niebezpieczeństw, z którymi młody człowiek może się spotkać, jest bardzo istotne. 

Przypominamy, że podstawowym obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej oraz dostępu do opieki medycznej.

Szanowni Państwo, kieruję te słowa do wszystkich odpowiedzialnych za organizację wypoczynku i mam nadzieję, że nasze rozważne działania w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, przyczynią się do udanego letniego wypoczynku uczniów. Wierzę, że podejmując wyzwanie zorganizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w województwie podkarpackim, zagwarantujecie Państwo uczniom właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, dostarczając niezapomnianych i pozytywnych wrażeń w bezpiecznych warunkach, pod opieką profesjonalnej kadry.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

   Dorota Nowak-Maluchnik

 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie udziela:

Pani Lucyna Winiarska
tel. 17 867 11 67
e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl

Pani Anna Staszkiewicz
tel. 17 867-11-18,
e-mail: astaszkiewicz@ko.rzeszow.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter