17 kwietnia 2019

Ostateczne wyniki z etapu wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Rzeszów, 2019-04-17

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zamieszczono ostateczne wyniki z etapu wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”.

Uczestnicy konkursu ze szkół podstawowych mogli uzyskać z testu maksymalnie 60 pkt. (80% – 48 pkt., 60% – 36 pkt.), gimnazjaliści mogli uzyskać maksymalnie 60 pkt. (80% – 48 pkt., 60% – 36 pkt.).

Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy na etapie wojewódzkim uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Finalistami zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 60 % punktów.

Do przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej konkursu wpłynęło 10 odwołań: 5 ze szkół podstawowych i 5 z gimnazjów. Po ponownej weryfikacji prac u dziewięciu osób nastąpiła zmiana w punktacji.

Zgodnie z § 7 pkt. 4 regulaminu konkursu, wojewódzkie komisje konkursowe kwalifikują do etapu ogólnopolskiego nie więcej niż 2 uczniów z każdego typu szkół z największą liczbą zdobytych punktów.

Ponadto, Komitet Organizacyjny Konkursu zakwalifikuje dodatkowo do etapu centralnego nie więcej niż 10 uczestników (do 7 ze szkoły podstawowej i do 3 z gimnazjum), którzy osiągną na etapie wojewódzkim największą liczbę zdobytych punktów, a nie uzyskają bezpośredniej kwalifikacji .

Do etapu centralnego bezpośrednio kwalifikują się następujący uczniowie:

Szkoła podstawowa:

  1. Wanatowicz Jan- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu;
  2. Hycnar Aleksander- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle.

Gimnazjum:

  1. Dwernicki Kacper- I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
    w Krośnie;
  2. Pieróg Maciej- Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Bytnara w Mielcu.

www.ko.rzeszow.pl/rodo/konkurslosyzolnierza.pdf

Załączniki

szkoła podstawowa - wyniki ostateczne
Data: 2019-04-17, rozmiar: 18 KB
gimnazjum - wyniki ostateczne
Data: 2019-04-17, rozmiar: 19 KB