23 listopada 2020

Badanie w szkołach, które kształcą dzieci cudzoziemskie i uczniów będących obywatelami polskimi, którzy wcześniej pobierali naukę w szkołach za granicą, realizacji dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych w związku z przejściem na zdalne nauczanie

Szanowni Dyrektorzy szkół, w których uczą się dzieci i młodzież cudzoziemska i  dzieci powracające z zagranicy,

w związku z tym, że realizacja dodatkowych zajęć z języka polskiego, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) i dodatkowych zajęć wyrównawczych, o których mowa w art. 165 ust. 10 ww. ustawy dla cudzoziemców oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki[1], nie podlega wyłączeniu w związku przejściem szkół na zdalne nauczanie, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pilne przekazanie informacji, w jaki sposób szkoły realizują ww. zajęcia oraz czy występują w związku z tym szkołach problemy z realizacją zdalnej nauki przez uczniów cudzoziemskich i uczniów będących obywatelami polskimi, którzy wcześniej pobierali naukę w szkołach za granicą, w tym w zakresie ww. zajęć.

Formularz w RSIO będzie otwarty do 26.11.2020 r.

Ważne !!! Proszę o wypełnienie ww. formularza wyłącznie dyrektorów szkół, których badanie dotyczy, czyli tych szkół w których kształcą się dzieci cudzoziemskie i uczniowie będący obywatelami polskimi, którzy wcześniej pobierali naukę w szkołach za granicą.

 


[1] Sposób organizowania zajęć reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2017.1655 ze zm.)

 

 

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter