3 marca 2020

PILNE! Monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych: szkołach ogólnodostępnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych.   

Termin od 03.03 do 29.05.2020 r.

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: szkół ogólnodostępnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych w województwie podkarpackim.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej  w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzone monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Monitorowanie odbywa się poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczony tam Arkusz monitorowania przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”.

 

Zobowiązuję Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: szkół ogólnodostępnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych. o terminowe wypełnienie ww. arkusza.

W związku z powyższym do zadań Państwa należeć będzie:
– dokonanie weryfikacji loginu i hasła,
– zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl,
– sprawdzenie w metryczce prawidłowości danych dotyczących szkoły (np. nazwa, typ, nr tel.),
– przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona,
– poprawne uzupełnienie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2020 r.

Od Państwa dokładności i rzetelności zależą wyniki monitorowania w województwie podkarpackim.

Uwaga!

W przypadku omyłkowego wypełnienia ankiety (np. przez dyrektora) należy ją usunąć. Nieusunięte przez dyrektora, nieprawidłowo wypełnione ankiety, zostaną przywrócone do ponownego uzupełnienia. 

W związku z powyższym zobowiązuję Państwa Dyrektorów do kontroli statusu wypełnionej przez siebie ankiety.

 

Wicekurator Oświaty
Stanisław Fundakowski

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter