16 września 2019

Pilne! Organizacja turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2019/2020

                                                                        Rzeszów, 2019-09-10

PiP.537.15.2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych szkół zawodowych
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego
placówek kształcenia ustawicznego
w województwie podkarpackim

Informujemy, że pod adresem https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankieta54 zamieszczona jest tabela „Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych”.  

W związku z tym, zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów szkół i placówek, w których  w roku szkolnym 2019/2020 będą prowadzone turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w klasach I branżowej szkoły I stopnia, o wypełnienie powyższej tabeli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r.

Ankiet wypełnionych i zakończonych prawidłowo nie należy wypełniać ponownie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch