3 września 2020

PILNE!!! Organizacja turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych szkół zawodowych
centrów kształcenia zawodowego
centrów kształcenia ustawicznego
w województwie podkarpackim

 

Informujemy, że pod adresem https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/57
zamieszczona jest tabela „Wykaz szkół zawodowych, centrów kształcenia zawodowego i centrów kształcenia ustawicznego (publicznych i niepublicznych) prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych”.  

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów szkół i placówek, w których w roku szkolnym 2020/2021 będą prowadzone turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w klasach I, II i III branżowej szkoły I stopnia, o wypełnienie powyższej tabeli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19  września 2020 r.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch