21 kwietnia 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, szkół w podmiotach leczniczych do bezzwłocznego przekazania informacji za pomocą systemu RSIO, dotyczących kształcenia zdalnego w nieprzekraczalnym terminie 2020-04-19 godzina 16-00

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter