30 marca 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

Gość Poranka Radio Via – Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty.