18 października 2018

Projekt pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

Rzeszów, 2018-10-11

WiJ.5534.19.2018

Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie podkarpackim

Wojewódzki Dom Kultury z siedzibą przy ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów na podstawie uchwały nr 403/8448/2018 Zarządu Województwa Podkarpackiego jest podmiotem, któremu powierzono realizację projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” oraz późniejsze prowadzenie tej jednostki.

W imieniu własnym i Pana Tomasza Michalskiego – Z-cy Dyrektora ds. Podkarpackiego Centrum Nauki Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zapraszam szkoły do udziału w projekcie „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki (PCN)”.

Intencją Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Domu Kultury i zdeklarowanych szkół będzie podwyższanie poziomu kompetencji, wiedzy, komunikacji naukowej oraz popularyzację nauki poprzez:

  1. propagowanie interaktywnego, sensorycznego modelu edukacji nieformalnej i form jej prezentowania,
  2. przekazywanie w atrakcyjny, innowacyjny sposób wiedzy naukowej i technicznej,
  3. wzmacnianie postaw proedukacyjnych, zwiększanie zainteresowania uczeniem się oraz studiowaniem,
  4. promocję działalności instytucji zaangażowanych w popularyzację wiedzy.

Zadeklarowany, poprzez podpisanie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty, Wojewódzkim Domem Kultury i szkołami, zakres współpracy będzie obejmował w szczególności następujące obszary, m. in.:

  1. utworzenie pilotażowego konsorcjum „System szkół partnerskich podkarpackiego centrum nauki” (SSPPCN), którego założycielami będą strony porozumienia.
  2. konsultowanie i weryfikowanie w ramach SSPPCN założeń programu działalności podkarpackiego centrum nauki, pokazów, warsztatów oraz innych form działalności PCN,
  3. propagowanie i wspieranie nowych form działalności w tym programu Klubów Młodego Odkrywcy,
  4. wzajemne informowanie, konsultowanie i wspieranie w zakresie działalności stron porozumienia związanej z popularyzacją nauki,
  5. możliwość korzystania przez szkoły partnerskie z infrastruktury podkarpackiego centrum nauki na zasadach szczególnych – na przykład preferencji przy rezerwacji terminów odwiedzin.

Prosimy o zgłaszanie szkół do udziału w projekcie do dnia 26 października 2018 r. za pomocą elektronicznego formularza.

 

Więcej informacji :

Prezentacja

Kontakt :

pcn@podkarpackie.pl
mkielbon@ko.rzeszow.pl

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter