10 grudnia 2019

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Rzeszów,2019-11-29  

WiJ.531.1.11

 

Jeszcze do 6 grudnia szkoły mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

26 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Do 6 grudnia br. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. Na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa–rada-ministrow-przyjela-zmiany.

Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).

Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół/bibliotek  są zobowiązani złożyć do organów prowadzących do 6 grudnia 2019 r. Organy prowadzące szkoły/biblioteki przekazują wnioski do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie do 12 grudnia 2019 r.

Wniosek dyrektora szkoly, biblioteki pedagogicznej

W przypadku gdy szkoły i organy prowadzące złożyły wnioski przed wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 2324)

powinny złożyć wnioski ponownie, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie https://www.ko.rzeszow.pl/dla-organow-prowadzacych/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-nabor-wnioskow-3/

Rozpatrywane będą wnioski złożone od 29 listopada 2019 r.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter