10 lutego 2022

Przedsięwzięcie grantowe pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni”

Szanowni Państwo,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie od 1 marca do 8 kwietnia 2022 r. realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni”.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 28 lutego 2022 r.

Dodatkowe informacje:
https://rzeszow.pbw.org.pl/rzeszow-2,23/zaproszenie-na-bezplatne-szkolenie-zdalnie-odwazni-cyfrowo-pewni,13335

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter