4 czerwca 2024

Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (sesja letnia 2024 r.)

Informuję, że wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wraz z dokumentacją) należy składać w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a (pok. 22), w godzinach od 8.00 do 15.00,  tel. 17 856-52-66.

Zgodnie z treścią art. 9b ust. 3  ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.): „Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.” 

Informuję również, że nie istnieje konieczność osobistego składania wniosku. Wniosek można również przesłać za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: ul. Miedziana 4a,
35-102 Rzeszów, lub dostarczyć przez osobę trzecią (np. jeden nauczyciel składa wnioski kilku nauczycieli).
.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

  Dorota Nowak-Maluchnik

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter