24 stycznia 2019

Spotkanie informacyjne dotyczące Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych w Programach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Program Erasmus+ oraz programy bilateralne).

Zapraszamy Państwa Dyrektorów oraz Nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych w tym artystycznych, którzy zainteresowani są napisaniem wniosku oraz skorzystaniem z projektu Ponadnarodowej Mobilności Uczniów. Podczas spotkania omówione zostaną techniczne aspekty pisania wniosków oraz możliwości finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów. Z każdej szkoły Dyrektor może zarejestrować maksymalnie 2 osoby. Logując się do formularza https://ko.rzeszow.pl/app/dyrektor/logowanie/ankieta28 należy użyć loginu i hasła do RSIO. Liczba miejsc ograniczona.

Data: 30 stycznia 2019 r. godz. 9:00 – rejestracja uczestników, początek spotkania godz. 10:00

Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie ul. Witolda 11a