17 listopada 2021

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021

Rzeszów, 2021-11-17

WiJ.531.3.30.2021                                                                          

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dotyczącym wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.2019.267) oraz zapisami umowy zawartej w tej sprawie:

  1. Wykorzystanie przez organ Prowadzący środków finansowych musi być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2021 r.
  2. Sprawozdania finansowe z wykorzystania przez Organ Prowadzący wsparci finansowego powinno zostać sporządzone przez Organ Prowadzący w terminie do 15 stycznia 2022 r.
  3. Szkoły objęte wsparciem finansowym w roku 2021 składają swoim organom prowadzącym sprawozdania szczegółowe z realizacji zadania w terminie do 28 lutego 2022 roku.
  4. Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego w 2021 r., składają Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie, działającemu w imieniu Wojewody Podkarpackiego, zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 31 marca 2022 r.

Sprawozdania należy w nieprzekraczalnym terminie dostarczyć na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji programu.

Proszę także przesłać powyższe sprawozdanie organu prowadzącego w wersji edytowalnej na adres: gtereszkiewicz@ko.rzeszow.pl

Podkarpacki Kurator Oświaty
        Małgorzata Rauch

 

 

Załączniki

sprawozadanie_finasowe_1_1
Data: 2021-11-17, rozmiar: 14 KB
sprawozadanie_finasowe_1_2
Data: 2021-11-17, rozmiar: 14 KB
Sprawozdanie organu prowadzącego do Wojewody
Data: 2021-11-17, rozmiar: 35 KB
Sprawozdanie szkoły do organu prowadzącego
Data: 2021-11-17, rozmiar: 32 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter