24 kwietnia 2019

Stopień wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”– 29 kwietnia 2019r. w Zręcinie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów                                                                                         Rzeszów, 2019-04-11

WiJ.5563.3.58.2019

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„MYŚLI JANA PAWŁA II”
dla szkół województwa podkarpackiego

odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00
w Zespole Szkół w Zręcinie,
ul. Ignacego Łukasiewicza 31,
38-457 Zręcin (gm. Chorkówka, powiat krośnieński)

Lista szkół, z których uczniowie przystępują do udziału w stopniu wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” w dniu 29 kwietnia 2019 r. znajduje się tutaj.

Uczestnikami stopnia wojewódzkiego są finaliści eliminacji Konkursu na stopniu szkolnym, których dane (zamieszczone w protokole przebiegu stopnia szkolnego) zostały przesłane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Uczniowie powinni posiadać przy sobie: 

1/ podpisane przez rodziców ZGŁOSZENIE ucznia do stopnia wojewódzkiego wraz ze  ZGODĄ rodziców na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną (druk do pobrania tutaj),
UWAGA:
Dokument ten jest obowiązkowym warunkiem udziału ucznia w eliminacjach wojewódzkich w dniu 29.04.2019 r.
2/ legitymację szkolną (lub inny dokument potwierdzający tożsamość),
3/przybory do pisania.

Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

  • Na stopniu wojewódzkim uczniowie rozwiązują test obejmujący wiedzę zawartą w literaturze, o której mowa w § 7 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”.
  • Czas pisania testu wynosi 60 minut. Prace uczniów są kodowane. Rozkodowywanie prac następuje po ich sprawdzeniu.
  • Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty wyłania pięciu uczniów z najwyższą ilością punktów.
  • W przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, Wojewódzka Komisja Konkursowa we własnym zakresie organizuje dogrywkę.
  • Testy oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania dołączonej do testu Konkursu.
  • Tytuły finalistów stopnia wojewódzkiego Konkursu uzyskują uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do stopnia wojewódzkiego.
  • Laureatami stopnia wojewódzkiego Konkursu zostaje pięciu uczniów spośród finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Rozwiązywanie testu rozpocznie się o godz. 9.30
Następnie odbędą się kolejne punkty programu (w załączeniu).

Bieżące informacje o Konkursie oraz materiały zamieszczone są  na stronach: zsi1.internetdsl.pl oraz jp2podlasie.com.pl

Koordynatorem Konkursu „Myśli Jana Pawła II” jest Stowarzyszenie Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku http://jp2podlasie.com.pl/

Organizatorem stopnia wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu  „Myśli Jana Pawła II” w roku szkolnym 2018/2019 na terenie województwa podkarpackiego jest Zespół Szkół w Zręcinie, ul. Ignacego Łukasiewicza 31, 38-457 Zręcin (gm. Chorkówka, powiat krośnieński), zszrecin@onet.pl  tel. 13 43 180 13, osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Rucyk – tel. 661 437 948

Koordynator Wojewódzki Konkursu:
Pani Iwona Bereś – Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 867 11 18, iberes@ko.rzeszow.pl

Załączniki:

1/ Lista szkół, z których uczniowie zostali dopuszczeni do stopnia wojewódzkiego   Ogólnopolskiego Konkursu  „Myśli Jana Pawła II”.
2/   ZGŁOSZENIE i ZGODA rodziców wraz z klauzulą informacyjną – na 29.04.2019 r. Konkurs „Myśli Jana Pawła II”
3/  Ramowy program dnia konkursu.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch