31 marca 2023

Stypendia Prezesa Rady Ministrów – aktualizacja numerów kont

Rzeszów 2023-03-29

ZBF.3140.7.2023.MD

Państwo Dyrektorzy szkół,
w których uczniowie otrzymali
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
na rok szkolny 2022/2023           

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty drugiej transzy stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji numerów rachunków bankowych uczniów lub ich rodziców, a w przypadku wystąpienia zmian przesłanie informacji w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku. 

 Druga transza stypendium zostanie przekazana bezpośrednio z rachunku bankowego Kuratorium na wskazane konta bankowe uczniów lub ich rodziców w terminie do 28 kwietnia  2023 roku za okres styczeń – czerwiec 2023 roku.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Mariolą Drzał, tel. 17 867-11-11.

 

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
             Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter