31 sierpnia 2018

Szkolenia z mediacji oraz cyberbezpieczeństwa

Rzeszów, 2018-08-30

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie podkarpackim, 

Informuję, że Podkarpackie Centrum Mediacji w Rzeszowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu, w ramach projektów „Cyberbezpieczni” rozpoczyna nabór nauczycieli, uczniów, rodziców do cyklu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz mediacji szkolnych i rówieśniczych.

 1. Do Jarosławia zapraszamy pedagogów szkolnych, nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na 80- godzinne specjalistyczne szkolenie w zakresie mediacji oraz konstruowania ugód – „Szkoła dialogu”. Udział w szkoleniach kończy się certyfikatem oraz daje uprawnienia/kwalifikacje mediatora. W warsztatach może uczestniczyć  tylko 1 osoba ze szkoły, w której nie ma innego pracownika będącego mediatorem. Zajęcia- „Szkoła dialogu” prowadzone będą w budynku Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Jarosławiu przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 63 w dniach: 29-30.09.2018 r., 13-14.10.2018 r., 19-21.10.2018 r., 3-5.11.2018 r. Będzie to 10 dni szkoleniowych po 8 godzin. Szkolenie nieodpłatne. Na szkolenie zgłosiła się zaplanowana liczba osób spełniających kryteria naboru.
 2. Mogą być również realizowane szkolenia w Państwa szkołach. Zapraszamy na:
  1. 4- godzinne prelekcja połączona z przykładami praktyk mediacyjnych dla uczniów na temat cyberprzemocy oraz metod rozwiązywania sporów. Szkolenia adresowane są do tych szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, które nie realizowały podobnych programów profilaktycznych (szkoleń), nie mają mediatora szkolnego, nie mają Klubu Mediatorów Rówieśniczych. Nieodpłatne szkolenie na miejscu w danej szkole. Nabór zamknięty. Na szkolenie zgłosiła się zaplanowana liczba osób spełniających kryteria naboru.
  2. 4- godzinne warsztaty dla nauczycieli na temat cyberprzestępczości oraz metod rozwiązywania sporów. Szkolenia adresowane są do tych szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, które nie realizowały podobnych programów profilaktycznych (szkoleń), nie mają mediatora szkolnego, nie mają Klubu Mediatorów Rówieśniczych. Nieodpłatne szkolenie na miejscu w danej szkole. Nabór zamknięty. Na szkolenie zgłosiła się zaplanowana liczba osób spełniających kryteria naboru.
  3. Prelekcja połączona z warsztatami dla rodziców na temat cyberprzemocy oraz metod rozwiązywania sporów (1 godz. prelekcji + 3 godz. warsztatu). Szkolenia adresowane są do tych szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, które nie realizowały podobnych programów profilaktycznych (szkoleń), nie mają mediatora szkolnego, nie mają Klubu Mediatorów Rówieśniczych. Nieodpłatne szkolenie na miejscu w danej szkole. Nabór zamknięty. Na szkolenie zgłosiła się zaplanowana liczba osób spełniających kryteria naboru.
  4. 15- godzinne warsztaty dla uczniów (3 dni po 5 godzin) w zakresie cyberprzemocy, mediacji rówieśniczych. Szkolenia będą realizowane z grupą 12 uczniów- przyszłych mediatorów rówieśniczych. Warsztaty adresowane są do tych szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, które nie realizowały podobnych programów profilaktycznych (szkoleń). Nieodpłatne szkolenie na miejscu w danej szkole. Nabór zamknięty. Na szkolenie zgłosiła się zaplanowana liczba osób spełniających kryteria naboru.
 3. Zapraszamy również uczniów, nauczycieli, rodziców na „Kongres Mediatorów Szkolnych”. Będzie to jednodniowa uroczystość, która odbędzie się w Rzeszowie w dniu 23 listopada 2018 r. W programie: wystąpienia mediatorów oraz zaproszonych gości, pokazy symulowanych mediacji uczniowskich, debaty panelowe poświęcone mediacjom oświatowym i rówieśniczym oraz warsztaty dla uczniów, nauczycieli, pedagogów, dyrektorów  szkół. Forma nieodpłatna, nabór w październiku 2018 r.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności rejestracji. Zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym należy przesyłać do dnia 7 września 2018 r. na adres e-mail: w.palka@wp.pl  tel: 695899794.  Liczba miejsc ograniczona.

 

Wiesław Pałka
Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji

Załączniki