16 kwietnia 2024

Szkoło! Zgłoś się do RoboSTREFY…!

Szkoło! Jest o co walczyć!

„RoboSTREFA – Misja Inżynier”  to nowy projekt Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, który powstał wspólnie z firmą Pratt & Whitney  Rzeszów oraz RoboLAB Local STEAM Incubator. Ma on za zadanie wykształcić u młodych osób kluczowe kompetencje przyszłości, pokazując istotę roli inżyniera w  rozwoju nowoczesnych technologii.

Projekt RoboLAB, który już od ponad dwóch lat uczy młodzież budować roboty, nieustannie cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, pokazując im, że robotyka, programowanie, a także kreatywność czy umiejętność pracy w grupie to kompetencje „must have” dla przyszłych inżynierów. Z tymi założeniami utożsamiają się wiodące na rynku korporacje, w tym Pratt & Whitney Rzeszów, który widzi nieustającą potrzebę wsparcia młodych, ambitnych uczniów, kształtując w nich umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w przyszłym życiu zawodowym. Wspólne cele i wartości pozwoliły Fundacji oraz firmie Pratt & Whitney Rzeszów kolejny raz połączyć swoje siły tworząc nowy projekt „RoboSTREFA – Misja Inżynier”.

Projekt kierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i zakłada bezpłatne szkolenia z robotyki (100 godzin) oraz kompetencji miękkich (30 godzin) dla 15 osobowej grupy. Co więcej wybrana w naborze szkoła, otrzyma wyposażenie i zaaranżowanie funkcjonalnej pracowni robotycznej, która stanowić będzie przestrzeń do szkoleń i budowy robota dla wyłonionej grupy przyszłych inżynierów. Pracownia ta, oprócz swojej podstawowej funkcji, zostanie obrandowana w taki sposób, aby stymulować kreatywność uczniów, a także móc wykorzystywać ją do dodatkowych aktywności w czasie standardowych godzin lekcyjnych. W ramach projektu zostanie utworzona drużyna robotyczna, która skonstruuje własnego robota oraz będzie reprezentować szkołę w konkurencji Task Hunters w ramach Międzynarodowych Zawodów Robotów XChallenge. Osiągnięte umiejętności pozwolą również na uczestnictwo w innych konkursach robotycznych organizowanych na terenie całej Polski.

To jednak nie wszystkie korzyści jakie otrzyma szkoła wybrana do uczestnictwa w projekcie. Wyróżniona grupa uczniów otrzyma fundusze na branding oraz budowę własnego robota, a także środki na dojazd i uczestnictwo w zawodach. Z kolei opiekun drużyny, którego zadaniem będzie wspieranie i motywowanie zespołu otrzyma dodatkowe wynagrodzenie finansowe. Oprócz bezpłatnych szkoleń dla uczniów przewidziane jest również badanie ich predyspozycji zawodowych.

Ponieważ spośród wszystkich zgłoszeń do projektu, zostanie wybrana tylko jedna szkoła, oczywisty staje się fakt, że zwycięska placówka nie tylko będzie wyróżniać się na tle innych szkół, ale też przede wszystkim będzie miała możliwość rozwoju i szerszej współpracy u boku firmy będącej liderem branży rynku lotniczego.

Szkoły mogą zgłaszać się do projektu w terminie od 16 kwietnia do 6 maja br., poprzez wypełnienie formularza, dostępnego również na stronie www.dolinawiedzy.pl/robostrefa

Dodatkowo, w poniedziałek, 22 kwietnia o godz. 8:50, odbędzie się sesja Q&A dotycząca projektu. To doskonała okazja do zadawania pytań i uzyskania szczegółowych informacji o projekcie. Link do spotkania Q&A_RoboSTREFA

Przed przystąpieniem do projektu niezbędne jest zapoznanie się z REGULAMINEM.

                „RoboSTREFA – Misja Inżynier” ma za zadanie nie tylko rozwijać umiejętności techniczne, ale również kształtuje kompetencje społeczne i osobiste, które są równie ważne w dzisiejszym świecie. Projekt ten ma na celu stworzenie solidnej podstawy dla przyszłych inżynierów, robotyków, programistów, a także innych specjalistów, którzy będą mogli efektywnie wpływać na rozwój nowoczesnych technologii. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, dzięki wsparciu swoich partnerów, stwarza młodym ludziom szansę na rozwój i zdobycie tych niezbędnych umiejętności przyszłości dając im lepszy start w dorosłość.

Załączniki

ulotka-robostrefa
Data: 2024-04-16, rozmiar: 599 KB
plakat-robostrefa
Data: 2024-04-16, rozmiar: 1 MB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter