11 czerwca 2024

Turnusy dokształcania teoretycznego dla młodocianych


Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych szkół branżowych I stopnia
prowadzących oddziały dla pracowników młodocianych

Proszę Państwa Dyrektorów o wypełnienie na platformie sio.gov.pl w zakładce „Turnusy” wniosków skierowań na turnusy dokształcania teoretycznego dla młodocianych, którzy będą się kształcić w Waszych szkołach w klasie drugiej i trzeciej w roku szkolnym 2024/2025. Wnioski proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2024 r.

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter