10 czerwca 2019

Ważne: Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych

Rzeszów, 2019-06-03

PiP.537.15.2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych szkół zawodowych
centrów kształcenia zawodowego
centrów kształcenia ustawicznego  
w województwie podkarpackim

Informujemy, że pod adresem https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankieta22 zamieszczona jest ankieta „Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego (ckp, oddz)  i centrów kształcenia ustawicznego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych”.  

W związku z tym, zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów szkół i placówek, w których  w roku szkolnym 2019/2020 będą kontynuowane turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w klasach II i III branżowej szkoły I stopnia, o wypełnienie powyższej ankiety w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Ankiet wypełnionych i zakończonych prawidłowo nie należy wypełniać ponownie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch