23 sierpnia 2022

Ustalenie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych

Rzeszów, 23.08.2022 r.

RW.537.68.2022.IS

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół
w województwie podkarpackim 

Zapisy ustawy o systemie oświaty określają sposób wyboru podręczników przez nauczycieli. Art. 22 aa ww. ustawy daje możliwość realizacji programu nauczania bez zastosowania podręcznika. To nauczyciel podejmuje decyzję o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika lub bez podręcznika. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję podręczników do danych zajęć edukacyjnych. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne. Szczegółowo te zagadnienia opisuje art. 22 a b ust. 4 ww. ustawy.

Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może dokonać zmian w zestawie podręczników, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika. Może też uzupełnić zestaw podręczników.

Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników
lub materiałów edukacyjnych obowiązujący w danym roku szkolnym.

Podstawa prawna:

  • 22aa, 22ab ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
    (Dz. U. z 2021 poz. 1915)

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter