25 maja 2021

VI KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH I RÓWIEŚNICZYCH

Serdecznie zapraszamy Państwa na
VI Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych
Rzeszów – 8 czerwca 2021 r.
Organizowany w formule online.

 

Rzeszów, 2021-05-24

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy
jednostek oświatowych

z województwa podkarpackiego,
Pedagodzy, Psycholodzy, Nauczyciele,
Opiekunowie Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych.

 

Organizatorzy: Podkarpackie Centrum Mediacji, Podkarpacki Kurator Oświaty.
Partner: Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Cele Kongresu:
– prezentacja bezkonfliktowych metod rozwiązywania sporów,
– wyposażenie mediatorów szkolnych i rówieśniczych w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,
– integracja środowiska mediatorów rówieśniczych,
– prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych,
– promocja szkół, w których działają kluby mediatorów rówieśniczych.

PROGRAM
Moduł I – dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

godz. 9.00 – 9.30
Otwarcie Kongresu: Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Jakub Koper – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, Wiesław Pałka – Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji.

godz. 9.30 – 9.45
Postępowanie sądowe czy mediacja? – Magdalena Kocój – Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

godz. 9.45 – 10.00
Prowadzenie mediacji w oświacie – opis kwalifikacji i co dalej? – Aneta Czarniecka, Wojciech Jaślar – Regionalni liderzy ds. ZSK woj. podkarpackiego, Instytut Badań Edukacyjnych. 

godz. 10.00 – 10.15
Prace nad wprowadzeniem mediacji do Karty Nauczyciela, RODO w postępowaniu mediacyjnym – Rafał Żelazo oraz Lucyna Małek- Adamiak – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

godz. 10.15 – 10.30
Czy warto mieć mediatora w szkole, szczególnie w dobie pandemii? – panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych osób.

godz. 10.30 – 11.00 – przerwa

Moduł II – dla uczniów, nauczycieli i wszystkich chętnych

godz. 11.00 – 11.30
Wystąpienia: Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Wiesław Pałka – Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji.

godz. 11.30 – 11.45
Dlaczego warto korzystać z mediacji? – Magdalena Kocój – Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

godz. 11.45 – 11.50
Co wiemy o mediacjach? – sondaż przygotowany przez uczniów VIII LO w Rzeszowie.

godz. 11.50 – 12.00
ABC komunikacji – przykłady ćwiczeń do wykorzystania na spotkaniach Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych. 

godz. 12.00 – 12.10
Symulacja mediacji przygotowana przez uczniów.

godz. 12.10 – 12.30
Jak to robią inni? – działalność Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych w SP w Zarszynie, SP w Milczy i SP 9 w Dębicy.

godz. 12.30 – 12.35
Czy warto się porozumieć? Jak odbudować zniszczone relacje? – sondaż przygotowany przez uczniów I LO w Rzeszowie.

godz. 12.35 – 13.00
Czy warto mieć mediatora w szkole? – panel dyskusyjny.

godz. 13.00 – 13.10
„Quiz wiedzy o mediacjach” z udziałem drużyn – Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych.

godz. 13.10 – 13.20
Nasze plany – jak zorganizować Dzień Życzliwości, Dzień Mediacji w naszych szkołach?

godz. 13.20 – 13.30
Podsumowanie Kongresu.

Kongres online odbędzie się 8 czerwca 2021 r. na platformie Microsoft Teams.

Na pierwszą część Kongresu zapraszamy Dyrektorów: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. W tej części może również wziąć udział opiekun Klubu Mediatorów Rówieśniczych.

Na drugą cześć Kongresu zapraszamy dyrektorów, pedagogów, psychologów, uczniów zrzeszonych w Klubach Mediatorów Rówieśniczych ze swoimi opiekunami oraz uczniów i nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę na temat mediacji.

REJESTRACJA:
Uprzejmie prosimy zainteresowanych Dyrektorów i Nauczycieli o zgłaszanie swego udziału w terminie do 3 czerwca 2021 r. poprzez uzupełnienie online elektronicznego formularza w systemie RSIO.

Udział w Kongresie jest nieodpłatny.

Do każdej z części kongresu szkoła/placówka otrzyma osobny link. Aby w Kongresie mogła wziąć udział kilku, kilkunastoosobowa grupa uczniów, nauczycieli proponujemy, aby uczestnicy biorący udział w drugiej części Kongresu znajdowali się w jednej sali wyposażonej w monitor interaktywny lub tablicę multimedialna oraz laptop z kamerą i dostępem do Internetu. Proszę ustalić z dyrektorem liczbę uczniów, nauczycieli biorących udział w poszczególnych częściach, aby zachować aktualne wytyczne przeciwepidemiczne w związku z COVID-19.

 

Na każdą część Kongresu należy rejestrować się oddzielnie. Można zapisać się na jedną lub obie części Kongresu.

CZĘŚĆ I – 9.00 –10.30
Rejestracja

CZĘŚĆ II – 11.00 – 13.30
Rejestracja

Uczniów wraz z opiekunem zapraszamy do wzięcia udziału w drużynowym „Quizie wiedzy o mediacjach” prowadzonym na bezpłatnej platformie Kahoot!   Konkurs będzie polegał na zalogowaniu się kapitana drużyny uczniowskiej na dodatkowym urządzeniu (laptopie, komputerze lub telefonie) na stronie  https://kahoot.it, wpisaniu podanego podczas Kongresu kodu oraz na udzieleniu odpowiedzi na wyświetlone pytania. Liczba miejsc ograniczona, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań – osoby do kontaktu:

  1. Lucyna Małek-Adamiak – Starszy Wizytator w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 856 52 66
  2. Wiesław Pałka – Podkarpackie Centrum Mediacji, tel. 695 899 794
  3. Ewa Pityńska – Podkarpackie Centrum Mediacji, tel. 603 182 116

Zapraszamy do udziału!

Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji
Wiesław Pałka
Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

 

 

Załączniki

Program Kongresu - plik MS Word
Data: 2021-05-26, rozmiar: 124 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter