5 marca 2020

W 2020 roku przypadają ważne rocznice i uroczystości przybliżające postaci Świętego Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

WiJ. 5534.4.2020

Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w 2020 roku przypadają ważne rocznice i uroczystości przybliżające postaci  Świętego Jana Pawła II i Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

18 maja 2020 r. będzie 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoim nauczaniu. W czasie pierwszej pielgrzymki Świętego Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który spowodował powstanie “Solidarności”, wyzwolenie narodu spod panowania komunizmu i odbudowanie jedności Europy.

W niedzielę 7 czerwca 2020 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie dokona się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia. Święty Jan Paweł II podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 19 czerwca 1983 roku w Częstochowie, w czasie spotkania z członkami Konferencji Episkopatu Polski powiedział o prymasie Stefanie Wyszyńskim: „Trudno wręcz wyrazić doniosłość tego posługiwania — nie tylko ze względu na Polskę, ale także ze względu na Kościół powszechny. (…) Pragnę w gronie Konferencji Episkopatu Polski złożyć raz jeszcze pośmiertny hołd pamięci wielkiego Prymasa, któremu Kościół i Polska – i my wszyscy: ja w szczególności – tak wiele zawdzięczamy”

W województwie podkarpackim są liczne szkoły noszące imię Świętego Jana Pawła II lub imię kardynała Stefana Wyszyńskiego, większość zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II http://www.jp2stowarzyszenie.pl/, albo w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego https://www.wyszynskistowarzyszenie.org/.

Zwracam się z prośbą, aby szkoły i placówki organizowały i włączały się w przedsięwzięcia (w tym proponowane przez Rodziny Szkół) dla upamiętnienia tych doniosłych wydarzeń. Podejmowane inicjatywy edukacyjne mogą i powinny inspirować oraz angażować nasze lokalne środowiska.

Bardzo proszę wszystkich, aby ten czas jaki pozostał do 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka i beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia był wykorzystany we wszystkich szkołach i placówkach na lepsze poznanie obu wyjątkowych postaci, ich dziedzictwa i roli jaką odegrali Święty Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński w najnowszej historii Polski oraz świata.

 

Małgorzata Rauch

Podkarpacki Kurator Oświaty

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter