20 listopada 2020

Warunki promowania na semestr programowo wyższy i warunki ukończenia szkoły.

Rzeszów, 2020-11-20

PiP.537.72.2020                                                                              

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół policealnych

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2047) zwracam Państwa uwagę na wprowadzone zapisy do § 13b, dodano ust. 9 w brzmieniu:

„9. Do dnia 28 lutego 2021 r. do słuchaczy szkół policealnych nie stosuje się przepisów art. 44z ust. 1 pkt 2 oraz art. 44za ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”

Wskazane przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczą warunków promowania na semestr programowo wyższy i warunków ukończenia szkoły. Oznacza to, że nie mają zastosowania do 28 lutego 2021 r. poniższe warunki:

art. 44z ust. 1 pkt 2: W szkole policealnej, słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danym semestrze.

art. 44za ust. 3 pkt 2: Słuchacz kończy szkołę policealną, jeżeli przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Jednolity tekst ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327).

    PODKARPACKI
KURATOR OŚWIATY

 Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter